Reka Tara

Kanjon Tare

Reka Tara (“Suza Evrope”), je reka u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Nastaje na ušću reka Opasnice i Veruše ispod planine Komovi, delu Dinarskih planina u Crnoj Gori. Ukupne je dužine 144km, od kojih se 104km nalazi u Crnoj Gori, dok se ostalih 40km nalazi u Bosni i Hercegovini. Takodje čini i prirodnu granicu izmedju […]

Share Button