Boris Malagurski, Michael Moore Balkana

Boris Malagurski - Michael Moore

Već neko vreme pratim Borisa Malagurskog i njegov rad, da budem precizniji, prvi put sam se zainteresovao za tog momka kada mi je brat, krajem 2009. godine, onako ispod ruke, polukonspirativno, dao kućno narezani verbatim CD na kom je njegovim prepoznatljivo ružnim rukopisom, crvenim markerom bilo napisano: „Kosovo, can you imagine. Uloupene Kosovo. La Guerra […]

Share Button