Ima li pravde u Hagu za Srbiju

Upravo razmišljam na temu dali nam dopire informacija do svesti  cemu služi Međunarodni sud pravde u Hagu. Nevinim nas je proglasio Međunarodni sud pravde u Hagu. Ali kada ste prvi u istoriji sveta kojima se sudi za genocid (kao krivično delo genocid je definisan tek 1948. godine), kada ste već 15 godina dežurni krivac-bez krivice […]

Share Button