MORTAL KOMBAT BEND

Basista ovog benda, Miloš Georgijević-Gera je inače moj brat od strica, za one čitaoce koji me neznaju, ja sam Radovan Georgijević-Geos. Ovaj tekst biće prepun nepotizma, samo ovaj nepotizam niti je štetan niti je kažnjiv […]

Share Button