Rafting Tarom, istinski letnji izazov

Turističko splavarenje (popularni rafting), nastavak je stare splavarske ovoga kraja tradicije. Nekada se rekama Tarom i Drinom prevozila drvena građa, a triftari, kako su se nazivali stari splavari, balvane su na ovaj način dopremali čak do Beograda. Korišćeni su drveni splavovi, ali se njihov broj vremenom smanjivao, jer se nisu pokazali funkcionalnim i bezbednim. Sada […]

Share Button