Stambeno poslovni kompleks „OAZA“

INEX Partizanka

Nikao na lešu fabrike INEX Partizanka AD koja je zvanično još uvek u stečaju. Beograd i Srbija neznaju, neki su možda i zaboravili, ali 500 radnika (u glavnom žena) fabrike INEX Partizanka AD koja je […]

Share Button

U ime naroda… Da li je ovo moguće?

klinton olbrajt

U IME NARODA – K.br. 381/2000 Po završetku agresije, Okružno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv vođa NATO alijanse, a Okružni sud u Beogradu svojom presudom K. 381/2000 osudio ih je 21. 9. […]

Share Button

Vojnici pali u NATO agresiji 1999. godine

5. juna 1999. godine, potpisan je Kumanovski sporazum koji je okončao NATO agresiju na SR Jugoslaviju. Ne sećam se da je bilo bilo kakvog obeležavanja tog dana, ili ga je možda i bilo samo mediji […]

Share Button

Gde su danas oficiri bivše JNA

1996. general Đorđe Đukić slučajno je vozilom prešao na teritoriju pod kontrolom muslimanske Armije BiH. Posle nekoliko dana nelegalnog zadržavanja, sarajevske vlasti su bile spremne da ga puste, ali je Ričard Holbruk insistirao da Đukić […]

Share Button